• Կայքի միջոցով գնված ցանկացած ապրանք ենթակա է վերադարձի՝ պատվերը ստանալուց 14 օրվա ընթացքում:
  • Վերադարձվող ապրանքը չպետք է լինի օգտագործված: Հակառակ դեպքում ապրանքը կդիտվի վերադարձի ոչ ենթակա և, ոչ՛ կվերադարձվի, ոչ՛ էլ կփոխանակվի: Նմանատիպ դեպքերում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ հարցին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար:
  • Վերադարձ կամ փոխանակում կատարելիս հաճախորդը կից պետք է ներկայացնի գնման կտրոնը:
  • Վերադարձի ենթակա բոլոր ապրանքները ենթարկվում են զննման: Վերադարձի կամ փոխանակման չհաստատվելու դեպքում (օր. Կտրոնի բացակայություն, ապրանքի ոչ հարիր վիճակ), ԼԿՌ-ն իրավասու է չկատարել վերադարձ, փոխանակում:
  • Բանկային քարտին վերադարձվող գումարը վերադարձվում է 14 օրվա ընթացքում: Վերադարձի համար պատասխանատու է քարտը սպասարկող բանկը:
  • Վերադարձը կատարվում է նույն վճարային եղանակով, ինչ գնումը:
  • Մինչ մասնաճյուղ/պահեստ հասնելը ապրանքը գտնվում է հաճախորդի պատասխանատվության ներքո: Խնդրում ենք հավաստիանալ ապրանքի հարիր տեսքի և ապահով փաթեթավորման մեջ՝ ապրանքի ճանապարհին չվնասվելու համար:
  • Ապրանքը պետք է ետ վերադարձվի իր նախնական փաթեթավորմամբ: Այս կետի հետ կապված խնդիր լինելու դեպքում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ:
  • Մենք պատասխանատու չենք այն ապրանքների համար, որոնք մեզ են վերադարձվել սխալմամբ:
  • Օնլայն գնված ոչ մի ապրանք չի կարող վերադարձվել ԼԿՌ-ի խանութ սրահում: Հարցերի դեպում խնդրում ենք կապվել հաճախորդների սպասարկման կենտրոնի հետ:
  • Վերադարձը և փոխանակումը կատարվում են բացառապես այն գնի շրջանակներում, ինչ գնումը: